O podjetju

Naše podjetje je usmerjeno v  zdravo in kakovostno življenje.
Pokrivamo ga tudi z izobraževanjem, delavnicami in gostinskimi uslugami , ki jih ponujamo v planinskem domu Govejek in po potrebi na lokaciji naročnika.

Naša vizija je lokalno pridelana hrana in spodbujanje samooskrbe. Prednost dajemo ekološkim oziroma bio izdelkom.

Ukvarjamo se z zdravim načinom življenja, pohodništvom, izobraževanjem in organizacijo delavnic iz področja duhovnega življenja, kuharskih delavnic in tečajev.

Delamo na projektih samooskrbe in integracije.